Barmhärtighetens Profet

Slack for iOS Upload (4)

Nog om barmhärtighetens Profet
När Gud nedsände i Sin heliga ed
Att: höj inte era röster över Min Profet
och tala med respekt för att inte falla ned

Dagen därpå när nyheten spred
Nu Profetens röst var höjd i tonen med

Hans följe förvånade och frågan den led:
Hur kom det sig att ni talar med högre röst nu med

Och så svarade barmhärtighetens Profet
Min röst är höjd från då versen sändes ned
Så ni inte omfattas i den och faller ned

Och så, Profetens barmhärtighet i världen spred!

Hur länge ska vi vänta?

business_ekg_1193779319_2454433

[23:99] [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet],

Det var en man som besöktes av dödens ängel. Ängeln talade om för mannen att det var dags för honom att lämna denna jord. Mannen svarade med att det inte var rättvist då han inte blivit varnad. Ängeln gick med på detta och kom tillbaka flera år senare. Mannen svarade återigen att han inte hade blivit varnad. Ängeln sa då att mannen hade fått hur många tecken som helst. Han hade åldrats, hans barn hade blivit äldre, hans vänner hade gått bort, hur många fler tecken vill du ha?

Om vi tänker efter så får vi tecken av Allah(SWT) konstant som påminner oss om döden. Vi drabbas av svårigheter, olyckor, sjukdomar, nära och kära försvinner osv. Vi har då valet att se dessa tecken, skapa en ändring inom oss som är beständig eller att ignorera och fortsätta livet som vi har gjort. Oftast ignorerar vi dessa tecken eller så inser vi hur nära döden är men bara en kort stund. Ju fler gånger vi väljer att ignorera desto svårare kommer det bli att skapa en förändring inom oss.

Vad ska egentligen krävas för att vi ska ändra på oss?

 

Är slaveritiden över?

maxresdefault

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?…

När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? Jo, utan tvekan, den enda i sin sort. Men varför har inte någon likt honom trätt fram i västvärlden? Muslimer talar ofta om Ghandi och många andra som mer eller mindre tillämpat Imam Hosseins(A) revolution inom många fronter men ingen har frågat sig varför bland så många muslimer (shiiter) i världen, och speciellt i västvärlden, har inte en enda bland dem framträtt som en islamisk revolutionär såsom många både innan och efter Imam Khomeini – speciellt då många av dem påstår sig vänta på Imam Mahdis(AJ) återkomst samt varje år sörjer för Imam Hussein(A). Var ligger felet kan man undra!

I Michigans Universitet för 55 år sedan sade en ledare, inspirerad av Imam Hussein, dessa [exakta] ord gällande problemen som afroamerikanerna utsattes för:

”Tillbaka i tiden under slaveritiden, när mörkhyade likt mig pratade med en slav brukade de inte döda honom utan de brukade istället skicka en husneger till honom för att tysta ner honom och upphäva det han tidigare sagt. Ni måste läsa historien om slaveritiden för att förstå detta. Det fanns två typer av negrer… De flesta av er känner till den gamla typen… under slaveritiden kallades han för ”Onkel Tom”. Han var husnegern. Redan under slaveritiden fanns det två negrer: husnegern och fältnegern. Husnegern bodde oftast nära sin herre. Han klädde sig som sin herre. Han bar på sin herres gamla kläder. Han åt mat som hans herre hade lämnat på bordet och han levde i sitt herres hus…Han identifierade sig alltid på samma sätt som hans herre identifierade sig. När hans herre sade: ”Vi har bra mat”, brukade negern säga: ”Ja, vi har gott om bra mat”… När herren var sjuk gick det så långt att negern brukade säga: ”Vad är det chefen? Är vi sjuka?”… Men så fanns det en annan neger, ute i fälten. Husnegern var en minoritet. Fältnegrerna var massor. De var en majoritet. När herren blev sjuk bad fältnegrerna att han skulle dö. Om herrens hus fattade eld kunde de be att brisen skulle blåsa upp till en vind… och [än] idag har vi fortfarande husnegrer och fältnegrer…

Om vi går tillbaka till oss själva och ställer oss frågan: Vilken slags mästare följer jag? Vilka slags muslim är jag? Är jag en ”husmuslim” eller en ”fältmuslim”? Är jag en husmuslim, som har övergivit kampen för rättvisa, som har lurats och som ser på då mina människor förtrycks dagligen men ändå lever, äter och sover som ett får som om ingenting har hänt? Eller är jag en fältmuslim som står på sina ben och inte förhandlar om sin tro med förtryckaren (som jag dagligen bemöter i systemet) och som aldrig säljer sin tro trots all daglig kroppslig och själslig tortyr? En fältmuslim strider ständigt med pennan, med ögonen, med öronen, med tungan och med lemmarna. Han tröttnar aldrig oavsett. Vem av dessa två har fokus och tillit till Gud? Är det husmuslimer eller fältmuslimer som kan påskynda Imamens(AJ) återkomst? Är det husmuslimer eller fältmuslimer som Imamen(AJ) kan räkna med?

Hur många fler Malcolm X, Shaheed Sadr, Shaheed Beheshti, Shaheed Mutahhari, Shaheed al-Nimr m.fl skall kallblodigt behöva mördas utan att ersättas av just DIG och DINA ättlingar? Vad hjälper det att gråta och sörja deras fader Imam Hossein(A), som uppoffrade allt i Guds väg, utan att uträtta de nödvändiga stegen som ser till att du blir som dessa hjältar eller utan att ta de stegen som ser till att sådana personligheter blir uppfostrade?

På vilken sida står du i din vardag och som vad – en fältmuslim eller husmuslim?

Ett lyckat kärleksäkteskap

17e51dc7c12e82aa899a749d4efee679

Ett lyckat kärleksäktenskap uppstår inte av att endast älska motpartens starka sidor och positiva egenskaper. Det hade annars varit väldigt enkelt och således inget svårt att uppnå. För ett sådant kärleksäktenskap krävs att man accepterar motpartens svaga sidor innan dennes starka sidor. Det är just detta som egentligen kan kallas för kärlek.

Detta är tyvärr helt försummad av unga par, som idag umgås mycket för att lära känna varandra innan äktenskapet, men som trots detta inte uppnår en sann kännedom av varandras personligheter. Däremot leder det oftast till attraktioner som i grund och botten baserar sig på förhastade känslor, vilka i sin tur minskar på intellektets förmåga att bedöma och ta ett rätt beslut. Därmed upptäcker man inte varandras brister och dåliga vanor förrän det gemensamma livet har startats. Detta leder till att kärleken blir kortvarig och känslorna gentemot varandra börjar minskas dag för dag. Var och en av dem ser sig själv vara felfri och lider av att leva med en bristfällig partner. Man ser sig själv som ett offer som förtjänar en bättre partner att dela livet med. Man tappar tålamod för varandras brister och många små som stora gräl uppkommer. Ibland kan dessa problem bli så pass stora att man till och med bestämmer sig för skilsmässa.

Imam Khomeini(RA) brukade ge ett råd som present till unga par som han läste vigsel för. Han brukade säga till dem: ”Kompromissa under hela ert liv.” Många av de som fick detta råd och som faktiskt följde hans råd, återberättar att detta enkla och mirakulösa råd gjorde att deras förhållande och kärlek växte dag för dag under hela deras liv. Det ledde till och med till personlig utveckling med stöd av varandras värme och tålamod.

Om man idag kunde ha med sig detta som tumregel i sitt äktenskap hade vi kunnat minska på våra skilsmässor.

Kom ihåg att ingen är felfri!

Med wilaya till sista bloddroppe

Bild Ashjan

Kommande dagar är egentligen visdomsdagar för oss shia. Under dessa dagar påminns vi om den höga positionen och det höga värdet som en Imam ska ha i vårt liv. Denna gudomliga ställning bevisades och bekräftades med handling till oss shia, via världens kvinnors mästarinna(A).

Hurså?…

Ja, positionen av en felfri Imam, Guds ställföreträdare, är så hög att den till och med leder Profetens(S) ögonsten, Fatima Zahra(A), som själv är världens kvinnors mästarinna, till att offra sig själv. Fatima Zahra(A) väljer att gå och ställa sig bakom dörren och utstå skadan endast för att skydda Guds ställföreträdare.

Trots hennes höga position ger hon all kraft hon har för att inte låta dörren öppnas så skadan inte tillkommer hennes tids Imam(A)…

Kan vi verkligen inse vad för position Imamat egentligen har för att världens mästarinna personligen ska försvara den?!

Kan vi inse budskapet med hennes handling och vad som krävs av oss och vår plikt gentemot vår tids Imam(AJ) klarare framför oss?

Lätt att följa med vågen?!

6793006

Många av oss följer alla sorters mode och trender utan att tänka på om de är tillåtna eller inte. Oftast missar vi även granska grundtanken eller tron bakom dessa trender.

Exempel på någon av dessa trender, som många av oss unga troende följer, är att ha på sig ringar på långfingret, pekfingret och tummen. De av oss som följer det kan uppleva det som ett sätt att hålla sig själva trendiga och uppskattade i trendföljarens ögon. Då man helt enkelt följer vågens riktning utan granskning eller kännedom om vad sitt eget tro säger om det.

Om vi visste att vår kära Profet(S) faktiskt har förbjudit sin ummah (folk) att ha ringar på både pekfingret och långfingret skulle vi inte följt strömmen blint. Profeten(S) har till och med betonat på att denna var en trend hos endast Lots folk och vilka var Lots folk egentligen?!

Vidare i några återberättelser från Ahl al-Bait(A) stöter man på stor förbud för att ha på sig ring på tummen och även det återberättas inom historian att Yazid(LA) hade alltid en ring på sin tumme.

Om man granskar denna trend så ser man att Satandyrkare och följare av illuminati har lätt spridit sin tro som trend då de brukar ha ring på sin vänstra tumme. Denna finger för dem symboliserar på obelisk, som i sig är symbol för mannens könsorgan, vilken de dyrkar.

Vi har en hel del instruktioner inom vår tro om vilka ringar som ska föredras, i vilken hand, i vilka fingrar och vilka fördelar dessa kan tillbringa för oss. Detta utöver att vi starkt rekommenderades att åtminstone ha en ring i vår högra hand i åtminstone en av de två tillåtna fingrarna.

Hur kommer det sig att vi, trots alla dessa detaljer i vår religion, inte riktigt känner till allt detta?

IMG_2792

Fyll din ensamhet

Salam2

Ibland i djupet av ens ensamhet upplever man viljan av en speciell närhet. En närhet som så småningom ska fylla den djupa ensamheten. Kanske är denna djupa ensamhet till för denna närhet, och denna närhet till för en förändring. En förändring som ska ta en från jorden till himlen och fylla all tomhet med gudomlig kärlek. Men var är den som ska koppla en till Den som ska fylla denna ensamhet?

Var är den gudomliga dörren till överflöd och välgång? Var är det gudomliga ansiktet som Allahs vänner vänder sitt ansikte mot? Var är länken mellan jorden och himlen? Var är öppningsdagens ägare och den som sprider vägledningens fana?”(Duaa Nudbeh)

Ropa efter honom idag mer än alla passerade dagar! Ropa efter honom genom en förändring, en stark vilja eller en handling för då hör han inte bara ropen utan ser även glöden!

Vårt äntliga hem

8

När människan försummar sitt hem då luffar hon mållös i gator och andra ställen. Men när man tänker jämnt på sitt hem vill man hela tiden passa på att skaffa saker och ting som behövs för lilla hemmet och därmed förbättra välbefinnandet.

Vårt äntliga hem tillkommer efter domedagen.

Frågan är hur ofta vi tänker på att skaffa redskap för detta ändliga oundvikliga ändlösa hem i jämförelse med vårt lilla tillfälliga hem i detta övergående liv?

Hjärtan svider

FullSizeRender

Upplever du också en tung börda som trycker på bröstet de här dagarna?

Har du hunnit öppna en väg för minnet av denna kommande stora händelse i dina dagliga tankar och reflektionsstunder?

Visst att hjärtat svider året runt så fort man minns vad som hände och varför det hände, men …

Men när års minnet blir närbelägen svider det ännu mer i hjärtat…

Ja, Fatemiyyah är nära…

Ya Zahra